IT- ja OT-Pulinaboxin käyttöehdot

 

Käyttäjä on velvollinen käyttämään IT- ja OT-Pulinaboxia lain ja hyvän tavan mukaisesti. Palvelua ei saa käyttää tekijänoikeudella, tavaramerkkioikeudella tai muulla vastaavalla oikeudella suojatun aineiston muuttamiseen, uudelleen lähettämiseen, julkaisemiseen, levittämiseen tai jakeluun ilman oikeudenhaltijan lupaa, taikka muuten tavalla, joka on haitallista, loukkaavaa tai vahingollista Posion ATK-Palveluille, muille käyttäjille tai kolmansille osapuolille.

Käyttäjä vastaa siitä, että hänen IT- ja OT-Pulinaboxissa julkaisema aineistonsa on lain ja hyvän tavan mukaista eikä loukkaa kolmannen oikeutta ja että käyttäjällä on oikeus mainittuun toimintaan. Käyttäjä vastaa rajoituksetta kaikesta lain tai hyvän tavan vastaisesta IT- ja OT-Pulinaboxin käytöstä Posion ATK-Palveluille, muille Käyttäjille ja kolmansille aiheuttamastaan vahingosta täysimääräisesti.

Posion ATK-Palvelut varaa oikeuden käyttää IT- ja OT-Pulinaboxissa julkaistuja tietotekniikkakysymyksiä sähköisissä medioissa mainitsematta kuitenkaan kysyjien henkilötietoja.

Ei siis möyhätä ja noudatetaan netikettiä :)

 

Posiolla 13.10.2016 Pasi Revonmäki, Posion ATK-Palvelut